Pages

Thursday, August 29, 2013

ျပည္သူၾကားက ျပည္သူ႔ေဆးပညာ ပုဂၢလပညတ္ - အေျခခံဓါတ္စာ

ပုဂၢလပညတ္ အေျခခံဓာတ္စာပညာစာအုပ္သည္ ေဆးကုသစရိတ္ ႀကီးျမင့္ေနေသာ ေခတ္ကာလ မရွိႏြမ္းပါးသူမ်ား အတြက္ အားကိုးအားထားျပဳစရာ၊ အစာလည္းေဆး၊ ေဆးလည္းအစာ၊ ဤဓာတ္စာ ပညာျဖင့္  ျပည္သူအမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏုိင္ပါေၾကာင္း က်ဳိးေၾကာင္းဆက္ တင္ျပထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။

Saturday, April 14, 2012

က်ိဳးေၾကာင္းဆက္ ပုဂၢလပညတ္ (၁၅)


၁။ ဦးဖိုးသင္ကို ဆရာလႈိင္မွ မည္သို႔ ျပဳစားသနည္း။
ဦးဖိုးသင္ႏွင့္ ဆရာလႈိင္၊ အိုင္ကေလာင္ႏွင့္ ေတာ္ခရမ္း၊ ရြာနီးခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ား။ ေျပာမနာ၊ ဆိုမနာ။ တစ္ေန႔ - ဦးဖိုးသင္မွ “ခင္ဗ်ားတို႔ ဆရာေတြဟာ စုန္းျပဳစားတဲ့ ပေယာဂေဝဒနာေတြေတာ့ ကုျပီး စုန္းပညာ က်ေတာ့ ဘာလို႔ မတတ္သလဲ” ေမး၍ “ခင္ဗ်ား - ဆရာေတြကို အထင္ေသးတာကို။ ဆရာေတြက စုန္းထက္ တတ္ေသးတယ္။ ခင္ဗ်ားမွမသိဘဲကို”ဟု ဆရာလႈိင္မွ ျပန္ေျပာသည္။ “ခင္ဗ်ား စုန္းေတြထက္ တတ္တယ္ဆိုရင္ က်ဳပ္ကို ျပဳစားျပစမ္းပါ။ ေသေတာ့ မေသေစနဲ႔ဗ်ိဳ႕။” ဒါက ဦးဖိုးသင္၏ ခနဲ႔သံ။ ဤသို႔ျဖင့္ ဇာတ္လမ္းစခဲ့သည္။

အစာလည္းေဆး - ေဆးလည္းအစာ - ပုဂၢလပညတ္ ေဆးပညာ

က်ိဳးေၾကာင္းဆက္ ပုဂၢလပညတ္ (၂၄)

ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး၏ ျမန္မာ့ေဆးပညာစာအုပ္ကို တေက်ာ့ျပန္၍ ဖတ္ၾကည့္ပါသည္။ ၄င္းစာအုပ္မွ (အေရွ႔နွင့္ အေနာက္)ဟူေသာ ေဆာင္းပါးတြင္ ေခတ္ပညာေဆးသိပၸံဘဲြ႔ရ အဂၤလိပ္ဆရာဝန္မၾကီး တစ္ဦးမွ ျမန္မာ့ေဆးပညာကို စိတ္ဝင္တစား လာေရာက္ေလ့လာပံုကို ေရးသားထားသည္မွာ အားက်စရာ ဖတ္ရႈရ ပါသည္။

Friday, April 13, 2012

ဘုရားေဟာေဒသနာနွင့္အညီ ေဆးခ်က္ခ်ကုတာ - ပုဂၢလပညတ္ ေဆးပညာ

က်ိဳးေၾကာင္းဆက္ ပုဂၢလပညတ္ (၁၆)
ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “သေဗၺသခၤါရာ အနိစၥာ”မွ “သခၤါရာ”ကို ယခင္က အေသ အခ်ာ သေဘာမေပါက္ခဲ့ပါ။ သခၤါရာကို ေစ့ေဆာ္မႈ၊ ျပဳျပင္မႈ၊ ေစတနာဟု မေရမရာသာ သိခဲ့ပါ သည္။ ျမင္ျမင္သမွ် အနိစၥဘဲဟု လံုး၍ မွတ္ယူခဲ့ပါသည္။ တေန႔က မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ အမွတ္စဥ္ (၈၀) ေဟာေျပာခ်က္ အနတၱလကၡဏာဥာဏ္တရားေတာ္ကို နာယူရမွ သခၤါရာအေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ပါေတာ့သည္။

Thursday, April 12, 2012

ေဆးပညာအခ်ဳပ္ - ပုဂၢလပညတ္၊ ဓာတ္အတတ္

 ေလာက၌ ရွိၾကကုန္ေသာ သက္ရွိသက္မဲ့ ခႏၶာကိုယ္၊ ရုပ္ဝတၳဳ၊ ရွိရွိသမွ် အရာအားလံုးတို႔သည္ ပထဝီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ဝါေယာ၊ ဝဏၰ၊ ဂႏၶ၊ ရသ၊ ၾသဇာဟူေသာ အဌကလာပ္ရုပ္ ရွစ္ပါးတို႔ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ ထားေၾကာင္း ဘုရားသခင္မွ ေဒသနာမွာ အေသအခ်ာ ေဟာထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အရာတိုင္းမွာ ဓာတ္ေလးပါးပါဝင္သျဖင့္ အပူႏွင့္ အေအးလည္း ပါဝင္ျပီး ျဖစ္ေနပါသည္။ အရာရာတိုင္းမွာ ရသႏွင့္ ၾသဇာ ပါဝင္ သည္ဟု ေဟာထားသျဖင့္လည္း ဓာတ္ေလးပါးမွ ဦးေဆာင္ေသာ ဓာတ္အရလည္းေကာင္း၊ ဓာတ္မ်ား၏ ပါဝင္မႈ အခ်ိဳးအဆအရ လည္းေကာင္း မူတည္၍ ခ်ိဳ၊ ခ်ဥ္၊ စပ္၊ ဖန္၊ ခါး၊ ငန္၊ ပူ၊ ဆိမ့္ ဟူေသာ အရသာ၊ ၾသဇာဓာတ္မ်ား လည္း ပါဝင္ၾကပါသည္။

ကာကြယ္ေရးနွင့္ လူမႈေရး ေဆးပညာ (သို႔မဟုတ္) ပုဂၢလပညတ္ ဓာတ္ေဆးပညာ

လူမႈေရးေဆးပညာဆို၍ အေနာက္တိုင္းမွ ဖြင့္ဆိုေသာ လူမႈေရးနွင့္ တူခ်င္မွ တူပါမည္။ ယခု လူမႈေရး ဆိုသည္မွာ ေက်းလက္ေန ျပည္သူအမ်ားစုႏွင့္ ျမိဳ့ၾကီးျပၾကီးတို႔မွ မရွိႏြမ္းပါးသူတို႔၏ စားဝတ္ေနေရး၊  ေငြေၾကးနွင့္ က်န္းမာေရးအသိပညာ မျပည့္စံု၊ မလံုေလာက္ေသာ ဘဝအေျခအေန လူမႈေရးကို ဆိုလိုပါသည္။ ျပည္သူ အမ်ားစုသည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားျဖစ္ၾကျပီး ျမိဳ့ျပၾကီးမ်ားမွာကဲ့သို႔ အခ်ိန္မီသြားလာရန္လည္း လမ္းအခက္အခဲ၊ ယာဥ္အခက္အခဲ၊ ေငြေၾကးအခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကပါသည္။ ျဖစ္လာေသာ ေရာဂါကို ေစာစီးစြာ ကုသရန္မွာလည္း အဓိက ေငြေၾကးအခက္အခဲေၾကာင့္ လက္လွမ္းမီေတြ႔ၾကံဳရာ ဆရာကိုသာ အားကိုး ေနၾကရပါသည္။

ပထမေျခလွမ္း

ဒီေန႔ သၾကၤန္အၾကိဳေန႔မွာ ဒီblogစတင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့ေဆးပညာပိုမိုတိုးတက္ထြန္းကားလာဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။