Pages

Saturday, April 14, 2012

အစာလည္းေဆး - ေဆးလည္းအစာ - ပုဂၢလပညတ္ ေဆးပညာ

က်ိဳးေၾကာင္းဆက္ ပုဂၢလပညတ္ (၂၄)

ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး၏ ျမန္မာ့ေဆးပညာစာအုပ္ကို တေက်ာ့ျပန္၍ ဖတ္ၾကည့္ပါသည္။ ၄င္းစာအုပ္မွ (အေရွ႔နွင့္ အေနာက္)ဟူေသာ ေဆာင္းပါးတြင္ ေခတ္ပညာေဆးသိပၸံဘဲြ႔ရ အဂၤလိပ္ဆရာဝန္မၾကီး တစ္ဦးမွ ျမန္မာ့ေဆးပညာကို စိတ္ဝင္တစား လာေရာက္ေလ့လာပံုကို ေရးသားထားသည္မွာ အားက်စရာ ဖတ္ရႈရ ပါသည္။


အဂၤလိပ္ဆရာဝန္မၾကီး မစၥစ္ဟတ္ဆင္သည္ (အမ္ဘီဘီအက္စ္၊ အမ္အာစီအက္စ္)(လန္ဒန္) ဟူေသာ ေတာ္ဝင္သမားေတာ္ဘဲြ႔ရ ဆရာဝန္မၾကီးျဖစ္ျပီး “ဟိုမယိုပသီ” ေဆးကုနည္းကိုလည္း   ေကာင္းစြာတတ္ကြ်မ္း ေၾကာင္း၊ လူနာမ်ားကို ၄င္းနည္းမ်ားကို ၄င္းနည္းႏွင့္ စမ္းသပ္ေၾကာင္းကိုလည္း ၄င္းမွေျပာပါသည္။ ျမန္မာျပည္ ေရာက္ခိုက္ ျမန္မာ့ေဆးပညာကိုလည္း စိတ္ဝင္တစားေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း -

“ကမၻာလွည့္ျပီး တရုတ္၊ကုလား ေဆးဝါးကုထံုးေတြကို အနည္းအက်ဥ္း ေလ့လာဆည္းပူးၾကည့္ခဲ့တယ္။ မထူးျခားလွဘူး။ ဒီဆရာၾကီးေျပာတဲ့ “ေရာဂါကိုအစာနဲ႔ကုတယ္”ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ ထူးျခားျပီး မွတ္သားမိေအာင္ စိတ္ဝင္စားပါတယ္။” - ဟူ၍ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး၏ လက္ဦးဆရာ ေနလဝိဇၨာဆရာခိုင္နွင့္ အဂၤလိပ္ ဆရာဝန္မၾကီး မစၥစ္ဟတ္ဆင္တို႔   ျမန္မာ့ေဆး ပညာအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးအျပီး အဂၤလိပ္ဆရာဝန္မၾကီးမွ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပံုကို ေရးသားထားပါသည္။

၄င္းေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေနလဝိဇၨာဆရာခုိင္မွ မစၥစ္ဟတ္ဆင္ကို “ေဆးမရွိတဲ့ေနရာ မွာ ေဝဒနာေပ်ာက္ ေအာင္ ခင္ဗ်ားတို႔ ဘယ္လိုကုမလဲ”ဟူေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ေမးခြန္းကို ေမးခဲ့ရာ ဆရာဝန္မၾကီးမွ အေျဖ မေပးဘဲ ျပံဳး၍သာေနခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆရာၾကီးမွ ဆက္၍ “ေနာက္ဆံုးေဆး မရွိတဲ့ ေနရာ   ေရာက္ေနျပီး  ေဆးမရွိဘူး ဆိုပါေတာ့” စားပဲြေပၚမွ စာရြက္ကိုေထာက္ျပလ်က္ “ေနာက္ဆံုး ဒီစကၠဴဘဲရွိတယ္ ဆိုပါေတာ့၊ ဒီစကၠဴကိုဘဲ ေဆး ျဖစ္ေအာင္၊ ဗမာက ေပ်ာက္ေအာင္ ကုသြားမယ္။” ဆရာဝန္မၾကီးမွာ ျပံဳးေစ့ေစ့ နားေထာင္ေနကာ စကားဆံုးလွ်င္ “ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီစကၠဴေၾကာင့္ ေဝဒနာေပ်ာက္ရတယ္ဆိုတာ ကြ်န္မနားမလည္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ စကၠဴနဲ႔လည္း ေပ်ာက္ေအာင္လုပ္တတ္ရင္ ေပ်ာက္တယ္ဆိုတာေတာ့ ကြ်န္မအဖို႔ အင္မတန္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းေနျပီ”ဟုလည္း ဆရာဝန္မၾကီးမွေျပာခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုေဆာင္းပါး၏စာမ်က္ႏွာ(၁၂၆)တြင္ ဖတ္ရႈရပါသည္။

ပုဂၢလပညတ္ဓာတ္ ျမန္မာ့ေဆးပညာသည္ အဂၤလိပ္ဆရာဝန္မၾကီး မစၥစ္ဟတ္ဆင္မွ တအံ့တၾသ မွတ္ခ်က္ျပဳေလာက္ေအာင္ မည္သည့္အတြက္ အစားအစာနွင့္ စကၠဴစေသာ ရုပ္ဝတၳဳမ်ားမွာ ေဆးကဲ့သို႔ စြမ္းေဆာင္နိုင္ၾကပါသနည္း? က်မ္းအကိုးအကားမ်ား ေဖြရွာရန္၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္တင္ျပရန္ လိုလာပါသည္။

ပုဂၢလပညတ္ဓာတ္ေဆးပညာသည္ ေဖာ္စပ္ျပီးေဆးမ်ားထက္ သင့္ေလ်ာ္ရာဓာတ္စာနွင့္ ထိေရာက္ ေသာ အေရးေပၚရုပ္ေဆးခ်က္ဝတၳဳပစၥည္းတို႔ကို အေလးထား၍ ဦးစားေပး အသံုးျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ က်မ္းျပဳဆရာ ၾကီးမ်ား၏ ကုထံုးေဟာင္းတို႔တြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အရံသင့္ေဖာ္စပ္ျပီး ေဆးအဖံုဖံု မ်ားမ်ားမရွိပါ။ ေဖာ္ျပမထား ၾကပါ။ ရြက္ေခါက္ျမစ္သီး လိုတိုင္းျပီး၍ ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္အားလံုးပင္ ေဆးဘက္ဝင္သည္ဟူေသာ ဆရာဇီဝက၏ အဆိုကို အားကိုးလက္ကိုင္ျပဳ၍ အလ်ဥ္းသင့္ေတြ႔ၾကံဳရာ အစားအစာ၊ ေဆးဝါး၊ ပစၥည္းဝတၳဳတို႔ကို ေဆးျပဳ၍ သံုးခဲ့ၾကပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ အစားအစာ (ဓာတ္စာ)တို႔ျဖင့္ ေရာဂါမ်ားကို ကုသေပးခဲ့ၾကပါသည္။

ပုဂၢလပညတ္ဓာတ္ပညာအလိုအရ သခၤတဓာတ္ဟု ေခၚဆိုအပ္ေသာ ေလာကသံုးပါးမွ အမည္ပညတ္ မွည့္ေခၚအပ္ေလေသာ အရာအားလံုး “ပညတ္ခိုက္ရာ၊ ဓာတ္သက္ပါေၾကာင္း၊ ဥာဏ္ျဖင့္ေလာင္း၍၊ ကုေကာင္း စြာလွ”ဟူ၍ ပုဂၢလပညတ္ဆရာ ဆိုေလသည္။ လက္လွမ္းမီေတြ႔ၾကံဳရာ အရာဝတၳဳ၊ ေဆးဝါး၊ အစားအစာ အမည္ ရွိေသာ အရာအားလံုးမွာ ဓာတ္မ်ားပါဝင္ေန၍ ေဆးအျဖစ္ သံုးနိုင္သည္။ ကမၻာတည္ဦးစကပင္ ေနနွင့္လတို႔ ေပၚထြက္လာၾကျပီး ေနနွင့္လတို႔၏ အေရာင္ေအာက္မွာ တည္ရွိၾကကုန္ေသာ ၾသကာသေလာက၊ သတၱ ေလာကသားအားလံုး ေနနွင့္လဟူေသာ အပူနွင့္အေအးတို႔၏ သက္ေရာက္မႈကို ယေန႔တိုင္ ရရွိေနၾကပါသည္။ ေနနွင့္လတို႔ေၾကာင့္ ဥတုဟူေသာ အပူ၊အေအး ျဖစ္ခဲ့သည္။ေန႔မွာပူ၍ ညမွာေအးသည္။ လေရာင္သည္ အေအး ဓာတ္ေဆာင္သည္။ ကမၻာၾကီးတစ္ခုလံုးကို ၄င္းေနနွင့္လဟူေသာ အပူ၊ အေအးနွစ္ပါးမွ ေန႔ညအလွည့္က် ခ်ယ္လွယ္၍ အလြန္အယုတ္မရွိ၊ အပူအေအးမွ်တေအာင္ ထိန္းေၾကာင္းေပးထားပါသည္။ သက္ရွိလူသား အားလံုးကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရဟူေသာ အေၾကာင္းတရားေလးပါးတို႔တြင္ အပူ၊ အေအး ဟူေသာ ဥတုသည္ တစ္ပါး အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။

ေနလအပါအဝင္ အရာအားလံုးတို႔တြင္ ပထဝီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ဝါေယာ၊ ဝဏၰ၊ ဂႏၶ၊ ရသ၊ ၾသဇာ ဟူေသာ အဌကလပ္ ရုပ္ရွစ္ပါး ပါဝင္ေၾကာင္း ေဒသနာေတာ္မွာ အေသအျခာ ေဟာထားသျဖင့္ အစားအစာ၊ သစ္ျမစ္၊ သစ္ဥ၊ အေခါက္၊ အရြက္၊ အသီးဟူေသာ ေဆးဝါးအရာအားလံုးမွာ အပူ၊ အေအး (ေနလ)ဟူေသာ ဓာတ္ၾကီးေလးပါး ပါဝင္ျပီးျဖစ္ေနပါသည္။ ဓာတ္တို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ မက်န္းမာေသာ ခႏၶာကိုယ္ကို ဓာတ္တို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဓာတ္တို႔ပါဝင္ေနေသာ အစားအစာ၊ ေဆးဝါး၊ ဝတၳဳတို႔ျဖင့္ ဓာတ္လြန္၊ ဓာတ္ယုတ္ ခ်ိန္ဆညွိႏႈိင္း ေပးေကြ်းျခင္းသည္ က်န္းမာေအာင္ ဓာတ္ညွိေပးျခင္း (ဝါ) ေဆးကုေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ တနည္းအားျဖင့္ အစာသည္ပင္ ေဆး၊ ေတြ႔သမွ် အရာအားလံုးပင္ အသံုးတတ္ပါက ေဆးျဖစ္ပါေတာ့ သည္။ ဓာတ္လြန္ဓာတ္ယုတ္ အယူအဆမွန္ပါက လြန္လွ်င္ႏႈတ္၍ ယုတ္လွ်င္ျဖည့္စြက္ေပးေသာ ေဆးခ်က္ သည္ ေအာင္ျမင္ေသာ ကုသခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါမည္။ မုခ်ေပ်ာက္ကင္း ခ်မ္းသာပါလိမ့္မည္။

အရာအားလံုးတြင္ ဓာတ္ေလးပါး ပါဝင္ၾကသည္ဆိုေသာ္လည္း ဦးေဆာင္ေသာဓာတ္ (ဝါ) မွည့္ေခၚ ပညတ္သမုတ္အပ္ေသာ အမည္အရ ဓာတ္တို႔ပါဝင္မႈ အခ်ိဳးအဆ ေျပာင္းလဲမႈရွိပါသည္။ အားၾကီးေသာဓာတ္က ဦးေဆာင္၍ ပထဝီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ဝါေယာဟု ထင္သာျမင္သာေသာ ဓာတ္ကို အစဲြျပဳ၍ ထပ္မံခဲြျခားထား ပါသည္။

အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ပါပဟူေသာ အေႏၱာႏွင့္ စေရတို႔တြင္ မီးႏွင့္ ေလသာ ရွိသေလာ? ေျမနွင့္ ေရေကာ မပါသေလာ? အလားတူ ေသာမဟူေသာ ဂေဗၻႏွင့္ ဝံေသတို႔တြင္လည္း ေျမနွင့္ ေရသာ ရွိသလား? မီး ႏွင့္ေလ မပါေတာ့ျပီေလာ? ေစာေၾကာရန္ ရွိလာပါသည္။ ၄င္းအေၾကာင္းအရာတို႔ကို က်ိဳးေၾကာင္းဆက္ ပုဂၢလ ပညတ္(၁၁)ေဆာင္းပါးတြင္ ဦးသာ=ဝါေယာ၊ ေတဇာ=ကိုရွာ၊ ပထဗ်ာ=စိန္ပန္း၊ အာေပါ=ဒါန္းလွ ဟူေသာ အဆိုအရ ခြဲျခား၍ အက်ယ္ရွင္းခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းပါပ၊ ေသာမတို႔တြင္ ဓာတ္ေလးပါးစီ ပါဝင္ေနေၾကာင္းကို ဆရာၾကီးဦးသာတင့္၏ အေျခခံပုဂၢလပညတ္ စာမ်က္ႏွာ (၃၇၊၄၉)တို႔တြင္လည္း အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းထား ပါသည္။ ၄င္းျပင္ “အင္းလည္းသည္မွာ၊ အစာသည္တြင္” ဟူသည္မွာ အစားအစာမွန္သမွ်တို႔သည္ အမည္ ပညတ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားရေလရာ ဗ်ည္းမ်ား၊ သရမ်ားနွင့္ လြတ္ကင္း၍ မရနိုင္ေခ်။ “ေဆးလွ်င္သည္က” ဆိုသည္မွာလည္း သစ္ပင္၊ သစ္သီး၊ သစ္ရြက္၊ သစ္ညြန္႔၊ သစ္ေခါက္၊ သစ္သား၊ သစ္နွစ္၊ သစ္ျမစ္၊ သစ္ဥ စသည္တို႔အားလံုးမွာ အမည္ပညတ္နွင့္သာ ျဖစ္သည္။ ဗ်ည္း၊ သရမ်ားကို ေရွာင္၍မရ။ ထိုဗ်ည္း၊ ထိုသရနွင့္ မကင္းနိုင္လွ်င္ တည့္ေသာအစာ၊ မတည့္ေသာအစာ ခြဲျခားနုိင္သည္။ ခြဲျခားနိုင္သည္နွင့္အမွ် ေဆးအျဖစ္လည္း အသံုးျပဳနိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမင္ျမင္သမွ် အစားအစာ၊ အရာဝတၳဳတို႔သည္ ေဆးျဖစ္နိုင္သည္ဟု စာမ်က္နွာ (၄၆)တြင္၄င္း၊ က်မ္းရင္းလကၤာ(၁၉)တြင္ “ပညတ္ေပၚ၍၊ နံေပၚသစ္ပင္၊ ေဆးဘက္ဝင္”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “ဓာတ္တူနံတူ၊ ေဆးကိုယူ”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ စားသမွ် အစာမွန္သမွ်တို႔သည္ “အစာလည္းေဆး၊ ေဆးလည္း အစာ”ဟူ၍လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ပညတ္ကိုလည္းေကာင္း၊ နံကိုလည္းေကာင္း သိမည္ဆိုလွ်င္ သစ္ပင္တို႔ပင္ ေဆးဘက္ဝင္ၾကသည္။ ေဆးအျဖစ္ အသံုးခ်နိုင္သည္။ တည့္သည့္အစာကို ေရြးခ်ယ္စားေသာက္ နိုင္လွ်င္ အစာသည္လည္း ေဆးျဖစ္သည္။ ပါပပညတ္သမားတို႔သည္ ပါပပညတ္ပါေသာ အစားအစာမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ေသာမပညတ္ပါေသာသူတို႔သည္ ေသာမပညတ္ပါေသာ အစားအစာမ်ားကို လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္စားေသာက္တတ္ရန္ လိုသည္ဟူ၍ စာမ်က္ႏွာ(၄၈)တြင္လည္းေကာင္း ထပ္မံဆိုထားျပန္ပါသည္။

အထက္ပါ အေထာက္အထား၊ အဆိုအမိန္႔မ်ားအရ လက္တကမ္းမွာ ေတြ႔ရွိရာ အစားအစာ၊ ျငဳပ္၊ ေရနံ၊ အုန္းဆံ၊ စကၠဴ၊ ေရ၊ ေျမ၊ သဲ၊ ဖဲြမွအစ ေတြ႔သမွ် အရာဝတၳဳပစၥည္းအားလံုးတို႔သည္ အမည္ရွိ၍ ဓာတ္ရွိသည္။ ၄င္းဓာတ္သည္ လူနာနွင့္တည့္ေသာ ဓာတ္ျဖစ္ပါက ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳနိုင္သည္ခ်ည္း ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္တို႔မွာ အဖြင့္ပဏာမတြင္ မစၥစ္ဟတ္ဆင္မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ေသာ “ “ေရာဂါကို အစာနဲ႔ ကုတယ္” ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ ထူးျခားျပီး မွတ္သားမိေအာင္ စိတ္ဝင္စားပါတယ္။” ဟူေသာ မွတ္ခ်က္ကို လည္းေကာင္း၊ “ဘာေၾကာင့္ ဒီစကၠဴေၾကာင့္ ေဝဒနာေပ်ာက္တယ္ဆိုတာ ကြ်န္မနားမလည္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ စကၠဴနဲ႔လဲေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္တတ္ရင္ ေပ်ာက္တယ္ဆိုတာေတာ့ ကြ်န္မအဘို႔ အင္မတန္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းေနျပီ” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ေသာ ေဆးခ်က္မ်ားသည္ ဆရာဇီဝက၏ အံ့ဘြယ္ေဆးခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါေတာ့ သည္။

သို႔ပါ၍ ကမၻာ့ေဆးပညာတတ္ အဂၤလိပ္ဆရာဝန္မၾကီးတစ္ဦးမွပင္ တအံ့တၾသမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ရသည့္ ဆရာဇီဝက၏ အေမြအနွစ္၊ ျမန္မာတို႔၏ မူပိုင္ေဆးပညာတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ “အစာလည္းေဆး၊ ေဆးလည္းအစာ၊ ပုဂၢလပညတ္ဓာတ္ပညာ”ကို ျမန္မာသမားေတာ္အားလံုးမွ ေလ့လာ၍ ဝိုင္းဝန္းထိမ္းသိမ္း တိုးျမွင့္ေဖာ္ထုတ္ သင့္ၾကပါေၾကာင္း က်ိဳးေၾကာင္းဆက္ တင္ျပအပ္ပါသည္။ ။

၂၅.၂.၂၀၁၂

0 comments:

Post a Comment