Pages

Saturday, April 14, 2012

က်ိဳးေၾကာင္းဆက္ ပုဂၢလပညတ္ (၁၅)


၁။ ဦးဖိုးသင္ကို ဆရာလႈိင္မွ မည္သို႔ ျပဳစားသနည္း။
ဦးဖိုးသင္ႏွင့္ ဆရာလႈိင္၊ အိုင္ကေလာင္ႏွင့္ ေတာ္ခရမ္း၊ ရြာနီးခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ား။ ေျပာမနာ၊ ဆိုမနာ။ တစ္ေန႔ - ဦးဖိုးသင္မွ “ခင္ဗ်ားတို႔ ဆရာေတြဟာ စုန္းျပဳစားတဲ့ ပေယာဂေဝဒနာေတြေတာ့ ကုျပီး စုန္းပညာ က်ေတာ့ ဘာလို႔ မတတ္သလဲ” ေမး၍ “ခင္ဗ်ား - ဆရာေတြကို အထင္ေသးတာကို။ ဆရာေတြက စုန္းထက္ တတ္ေသးတယ္။ ခင္ဗ်ားမွမသိဘဲကို”ဟု ဆရာလႈိင္မွ ျပန္ေျပာသည္။ “ခင္ဗ်ား စုန္းေတြထက္ တတ္တယ္ဆိုရင္ က်ဳပ္ကို ျပဳစားျပစမ္းပါ။ ေသေတာ့ မေသေစနဲ႔ဗ်ိဳ႕။” ဒါက ဦးဖိုးသင္၏ ခနဲ႔သံ။ ဤသို႔ျဖင့္ ဇာတ္လမ္းစခဲ့သည္။

ရာသီက တပို႔တဲြ၊ ႏွာရည္တရႊဲရႊဲျဖင့္ ခ်မ္းအားေကာင္းဆဲ။ ေတာ္ခရမ္းအင္းမ အေနာက္ရြာသူၾကီးအိမ္မွ ထမင္းႏွဲပဲြ။ ဆရာလႈိင္ႏွင့္ ဦးဖိုးသင္ကိုလည္း ဖိတ္ၾကား။ သို႔ျဖစ္၍ ဆရာလႈိင္မွ မိုးမလင္းခင္ကပင္ ဦးဖိုးသင္အိမ္ အေရာက္သြား။ ဝါးမီးမ်ားထည့္၍ ဦးဖိုးသင္ပါ မီးလႈံၾက။ နံနက္လင္းစ အင္းမတံတား ျဖတ္ေလွ်ာက္၍ ထမင္းႏွဲပဲြ သြားၾက။ အင္းအလယ္ေရာက္။ မေတာ္တဆဟန္ျဖင့္ ဦးဖိုးသင္အား ဆရာလႈိင္မွ ေရထဲတြန္းခ်။ ဦးဖိုးသင္လည္း တစ္ကိုယ္လံုးေရရႊဲ၍ အိမ္ျပန္လာၾက။ မၾကာပါ။ ဦးဖိုးသင္ ခ်မ္းတုန္၍ ဖ်ားေတာ့သည္။ ဆရာလႈိင္သြားပင့္ေတာ့ “မေသပါဘူးကြာ။ မတည့္တဲ့ အစာသာ မေကြ်းနဲ႔။ သန္ဘက္ခါ ငါလာခဲ့မယ္။” ဟု ေျပာလိုက္။ ေခတၱေတာ့ ဖ်ားေပဦးေတာ့ ဦးဖိုးသင္။
၂။ မည္သို႔ဓာတ္ခိုုက္၍ ဖ်ားရသနည္း။
· လူတိုင္းဓာတ္ခံေကာင္းလွ်င္၊ ဓာတ္ေကာင္းေနလွ်င္ က်န္းမာေရးေကာင္းေနမည္။ ဓာတ္ခံမေကာင္း လွ်င္၊ ဓာတ္ပ်က္လွ်င္ ေရာဂါေပါင္းစံု ဝင္နိုင္သည္။
· ပုဂၢလပညတ္ ေဆးပညာသည္ ပါပ၊ ေသာမမလြဲဖို႔၊ ရုပ္၊ နာမ္ မလြဲဖို႔သည္ အဓိကေသာ့ခ်က္ ျဖစ္သည္။
· ပါပ၊ ေသာမ၊ ရုပ္ေဆး၊ နာမ္ေဆး - ေဆးခ်က္မွန္ေနလွ်င္ မူလဓာတ္ ရွင္သန္ က်န္းမာေနမည္။ က်န္းမာေအာင္ ေထာက္ပံ့ထားမည္။
ဤအခ်က္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ ဥပေဒသမ်ား ျဖစ္သည္။ လြဲမွား၍ မရ။
ဦးဖိုးသင္က ေသာၾကာသား၊ ေသာမ။ ၄င္း၏ဓာတ္ဖက္က ဗုဒၶဟူး၊ ေသာမ။ ဝါး(+)နာမ္ေဆးခ်က္ကို ရုပ္ေဆးခ်က္လုပ္၍ ဝါးမီးမႈိင္းတိုက္၊ ဝါးမီးလႈံေစခဲ့သည္။ ဦးဖိုးသင္၏ ဓာတ္ဖက္ ဗုဒၶဟူးကို ရုပ္နာမ္လႊဲ၍ဖ်က္၊ ဓာတ္ပ်က္၍ ဦးဖိုးသင္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ေပေတာ့မည္။
သင္(-)၊ ဝါး(+) ဖိုဓာတ္၊ မဓာတ္။ ရုပ္၊နာမ္ လြဲ၍ shock ျဖစ္။ သင္မွ (-)လည္း ဓာတ္ခုိက္၊ ဓာတ္ဖက္ ဝါးမွ (+)လည္း ပ်က္သြားသည္။ ဦးဖိုးသင္ ဓာတ္ယုတ္ေရာဂါ ခံစားရျပီး ဖ်ားျပီ။ သို႔ေသာ္ ၾကိဳတင္၍ အင္းေရ (+) ရုပ္ေဆးခ်က္အမွန္ျဖင့္ ၾကိဳတင္ေျဖေပးလိုက္သည္။ နဝင္းရုပ္ေဆးခ်က္ျဖစ္၍ ေျဖေဆးက ထက္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မေသနိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဝါးမီးခိုးမႈိင္းေရာ၊ ဝါးမီးအပူရွိန္ပါ တစ္ကိုယ္လံုးကို ထိခိုက္ပ်ံ႕နွ႔ံ လက္ဦးမႈယူထား ၍ ေခတၱေတာ့ ခံရေပဦးေတာ့မည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေခတၱဓာတ္ခိုက္ေစနည္း ျဖစ္ပါသည္။
၃။ နဝင္းရုပ္ေဆးျဖင့္ ေျဖပါလ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ မေျပသနည္း။
ရုပ္ေဆး၊ နာမ္ေဆးမွန္လွ်င္ မူလဓာတ္ခံကို ရွင္သန္က်န္းမာေစမည္ဟု အပိုဒ္(၂)တြင္ ျပထားသည့္ အတိုင္း အင္းေရ(+) ရုပ္ေဆးအမွန္ျဖင့္ ေျဖထား၍ ဦးဖိုးသင္ ခံသာ၊ ေနသာ ရွင္သန္ေနသည္။ မေသနိုင္ပါ။
၄။ ဘာေၾကာင့္ လံုးဝမေျပသနည္း။
ဦးဖိုးသင္၏ ဓာတ္ဖက္ (+)နာမ္ေဆးခ်က္ လြဲခဲ့သည္။ ပ်က္ခဲ့သည္။ ယခု အစားထိုး ေျဖေပးသည္က အင္းေရ(+) ရုပ္ေဆးခ်က္။ (+)အစားရ၍ ခံေတာ့ ခံသာသည္။ မူလပ်က္သြားေသာ နာမ္ေဆး(+) မဟုတ္ေသး၍ လံုးလံုးေတာ့ မေျပေသး။ သို႔ျဖစ္၍ ဦးဖိုးသင္ ေျဖေဆးမရသေရြ႕ တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္ေတာ့ ဖ်ားေပ ဦးေတာ့။ သူကိုယ္တိုင္က ျပဳစားျပပါလို႔ ဆိုခဲ့တာကို။ “ေသေတာ့ မေသေစနဲ႔ဗ်ိဳ႕။”ဆိုသျဖင့္ ၾကိဳ၍ ေျဖေပး ထားလိုက္ပါသည္။ “ေရမႈတ္ထဲ မိေက်ာင္းေပၚ၊ မရာေက်ာ္ ကိုက္တဲ့ မိေက်ာင္း”တဲ့။ ေရမႈတ္ထဲက မိေက်ာင္းက အေသအကိုက္ခိုင္းလွ်င္ အေသကိုက္နိုင္ရဲ့။ ဦးဖိုးသင္ကို အင္းေရနွင့္ မေျဖဘဲ အုန္းေရသာ တိုက္လိုက္ပါက နွစ္ဆင့္မွာ ကိစၥျပတ္သြားနိုင္သည္။ စုန္းပညာထက္ ထက္တဲ့ ဓာတ္ပညာ ေၾကာက္စရာ၊ အံ့ၾသစရာပင္။
၅။ မည္သို႔ျပန္ေျဖ ကုသနည္း။
အထက္မွာ ျပဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ပ်က္ထားတာက ဓာတ္ဖက္ ဝါး(+) နာမ္ေဆး၊ ေခတၱ အစားထိုး ေျဖထားတာက အင္းေရ(+) ရုပ္ေဆး။ ေဆးခ်က္မွန္ေန၍ ေတာ္ေသးသည္။ မေသေအာင္ ထိန္းထားနိုင္ ေသးသည္။
ယခုေဆးခ်က္အမွန္၊ ကုသခ်က္ေဆးမွာ ဝါးရြက္(+)ကို ျပဳတ္၊ သၾကား(+)ပါ ထပ္ကူ၍ ပူပူမႈတ္၍ ေသာက္ေစသည္။ နာမ္ေဆးအမွန္ျဖင့္ ေျဖလိုက္သည္။ ေဆးခ်က္မွန္ေတာ့ တစ္ခြက္ျဖင့္ ေခြ်းျပန္၍ ဆီးမ်ားသြား ျပီး အဖ်ားေပ်ာက္ခဲ့ပါေၾကာင္း - ဆရာၾကီး ဦးသာတင့္၏ (၅၅-၅၇)တို႔ကို ကိုးကား၍ တင္ျပအပ္ပါသည္။
၆။ ဆရာ့ဆရာၾကီးမ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ ပညာကုန္ မျပခဲ့သနည္း။
ပုဂၢလပညတ္ ဓာတ္ေဆးပညာသည္ ပါပ၊ ေသာမ၊ ဖို၊ မ၊ မိတ္၊ ရန္၊ ရုပ္၊ နာမ္၊ နဝင္း ဓာတ္ညွိ၍ ကုသရ ေသာ ေဆးပညာ၊ ပံုေသေဖာ္နည္းကား မရွိေသာ ပညာကု ေဆးပညာ၊ အလြန္အစြမ္းထက္ေသာ ေဆးပညာ၊ စုန္းပညာထက္ ထက္ေသာ ေဆးပညာ၊ မသူေတာ္တို႔ မတတ္သင့္ေသာ ေဆးပညာျဖစ္၍လည္း “ငါနွင့္ ထပ္တူ၊ ဥာဏ္ရည္တူ ယူၾကေလာ့”ဟု လွ်ိဳ႕ဝွက္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ထားခဲ့ေသာပညာ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာၾကီး ဦးသာတင့္မွလည္း ၄င္း၏ အဖြင့္နိဒါန္းတြင္ -
“ျမန္မာ့ရိုးရာ ပုဂၢလပညတ္ ေဆးပညာကို လွ်ိဳ႕ဝွက္သည္ဟု အမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ အမ်ား က အသိအမွတ္ျပဳသကဲ့သို႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္ျခင္းလည္း ရွိပါ၏။ နက္နဲျခင္းလည္း ရွိပါ၏။ ယင္းသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ ေနွာင္းလူမ်ား မတတ္ေစလိုေသာ၊ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အျမင္ျဖင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားခဲ့ျခင္း မျဖစ္နိုင္ေခ်။ သီလ၊ သမာဓိ မရွိဘဲ ေလာဘ၊ ေဒါသ အလိုရမၼက္ၾကီးသူမ်ား ဤပညာကို တတ္ေျမာက္သြားပါက အလြန္တရာ ေဘးဥပါဒ္ အႏၱရာယ္မ်ားနိုင္သည္။ ဤပညာတတ္ေျမာက္သူမွာ ရန္ဓာတ္၊ မိတ္ဓာတ္တို႔ကို သိရွိနားလည္သည့္ အေလ်ာက္ တျခားသူတစ္စံုတစ္ေယာက္ကို နာေစ၊ ဖ်ားေစ၊ ပ်က္စီးေစ၊ ေကာင္းစားေစနုိင္သည္။ သို႔ဂလို ေဘး အႏၱရာယ္ မ်ားျပားလွသည့္ ပညာရပ္ျဖစ္သျဖင့္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ျပည့္စံုသူမွသာ၊ ပညာရွိမ်ားသာလွ်င္ ေတြးေတာၾကံဆ ေလ့လာနိုင္ရန္အတြက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္တန္ရာသည္။”ဟု နိဒါန္းတြင္ ေရးသားခဲ့ပါ သည္။
သို႔ပါ၍ ပုဂၢလပညတ္ဓာတ္ေဆးပညာသည္ အလြန္ထက္ေသာ ပညာတစ္ရပ္ျဖစ္၍လည္း မတိမ္ေကာ၊ မပေပ်ာက္ေစေရး တတ္စြမ္းသူပညာရွိ၊ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႔မွ ဝိုင္းဝန္းေဖာ္ထုတ္ ထိန္းသိမ္းနိုင္ရန္ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္ တင္ျပအပ္ပါသည္။
၅.၆.၂၀၁၀

1 comment:

  1. ဆရာႀကီးဦး​ေအာင္​ဒင္​ရဲ႕ က်ိဳး​ေၾကာင္​းဆက္​ဓါတ္​က်မ္​း​ေလးဖတ္​ခ်င္​လို႔ပါ link​ေလး႐ွိရင္​ ခ်​ေပးပၚအံုး

    ReplyDelete